Cần mua đồ gỗ cũ các loại và đồ gỗ Trắc :

Cần mua đồ gỗ cũ các loại và ưu tiên đồ gỗ Trắc tất cả các loại đồ gỗ cũ còn dùng được như:

- Bàn, ghế , giường tủ sập gụ tủ chè , sa lông,

...